Produkty Novinky Články Návody Kontakty

Modul SAMA5 - první kroky

Než začneme používat modul SAMA5, musíme si připravit vývojový kit s prototypovací deskou Baseboard. Potom připojíme modul pomocí sériového RS-232 kabelu k PC a vyzkoušíme komunikaci s primárním zavaděčem RomBOOT, který je v ROM paměti mikroprocesoru SAMA5D31.
Nejdříve si nachystáme vývojový kit. Abychom mohli používat modul SAMA5 spolu Baseboardem, potřebujeme adaptér. Ten přizpůsobuje piny modulu SAMA5 s roztečí 2,00 mm na piny s roztečí 2,54 mm.
Modul SAMA5 zasuneme do adaptéru a adaptér s modulem vložíme do prototypovacího pole Baseboardu.
Připravíme si hrst barevných drátových propojek, abychom mohli spojovat vývody modulu s vývody periferií na Baseboardu.
Na Baseboardu vypneme spínač napájení.
Napájecí vývody modulu připojíme na rozvod napájení na Baseboardu. Drátovými propojkami přivedeme 3,3 V na piny 50 (VCC_3V3) a 44 (VCC_BAT) a GND na pin 33 (GND), které jsou na modulu na konektoru J4. Vývod VCC_BAT je připojen na pin VDDBU mikroprocesoru SAMA5D31 a napájí jeho Backup Section.
Připojíme 3,3 V na pin 47 (POWER_ENB) na konektoru J3 na modulu.
Odpojíme SPI a NAND Flash paměti, které jsou na modulu. Na konektoru J3 na modulu jsou piny 45 (SPI_FLASH_ENB) a 46 (NAND_FLASH_ENB), které připojíme na GND piny na Baseboardu. Tím zařídíme, že primární zavaděč RomBOOT nemůže natáhnout program uložený v SPI nebo NAND Flash paměti a spustí SAM-BA Monitor.
Teď připojíme sériový port DBGU mikroprocesoru na COM port na PC.
Na Baseboardu propojíme pin 1 na J2 konektoru s pinem 1 na J4 konektoru (zelený kablík) a pin 3 na J2 s pinem 3 na J4 (žlutý kablík). Tím přivedeme RS-232 signály z DB9 konektoru P1 na RS-232 vývody obvodu MAX3232.
Dál spojíme pin 1 konektoru J6 na Baseboardu s pinem 32 (DTXD) na J3 konektoru SAMA5 modulu (zelený kablík) a pin 3 na konektoru J6 Baseboardu s pinem 31 (DRXD) na konektoru J3 modulu (žlutý kablík). Debug serial port (DBGU) mikroprocesoru SAMA5D31 je teď připojen na TTL vývody MAX3232.
Postup je podobný jako při připojení SAM9260 modulu na COM port PC.
Pomocí DCE/DTE sériového kabelu propojíme konektor P1 na Baseboardu se sériovým portem PC. Pokud na PC není RS-232 port, použijeme kabel s USB/RS-232 konvertorem.
Na PC spustíme nějaký emulátor terminálu (třeba Putty nebo Bray's Terminal), vybereme správný COM port, nastavíme jeho komunikační parametry a otevřeme spojení.
 • Baud rate: 115200
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parity: None
Baseboard připojíme na síťový adaptér a zapneme spínač napájení na Baseboardu. Na pravé straně Baseboardu, u spínače napájení, se rozsvítí dvě LEDky, které signalizují přítomnost napětí 3,3 V a 5 V. Na obrazovce emulátoru terminálu by se měl objevit RomBOOT prompt SAM-BA Monitoru. Vyzkoušíme si pár příkazů, kterým SAM-BA Monitor rozumí.
SAM-BA Monitor neechuje odeslané znaky, takže musíme příkazy zadávat naslepo. Použili jsme proto Bray's Terminal, ve kterém jsme si příkazy připravili a pak jsme je odesílali na sériovou linku. Na obrázku jsou vidět příklady příkazů, jak jsme je zadávali a odpovědi, které přišly od SAM-BA Monitoru ze SAMA5D31 microprocesoru.
 • Příkaz V# zobrazí verzi SAM-BA Monitoru.
 • Příkaz w310000,# zobrazí obsah 32 bitového slova (WORD) na adrese 0x310000, což je interní SRAM1 paměť.
 • Příkaz W310000,0# zapíše hodnotu 0 (nula) na adresu 0x310000.
 • Příkaz w310000,# znovu zobrazí obsah adresy 0x310000, hodnota je nyní 0 (nula).
 • Příkaz W310000,A501B502# zapíše hodnotu 0xA501B502 na adresu 0x310000.
 • Příkaz w310000,# zobrazí obsah adresy 0x310000.
 • Příkaz W310004,5A106B20# zapíše hodnotu 0x5A106B20 na adresu 0x310004.
 • Příkaz w310004,# zobrazí obsah adresy 0x310004.
Do paměti SDRAM zapisovat nemůžeme ani z ní nemůžeme číst, protože řadič SDRAM paměti ještě není inicializován. To je práce sekundárního zavaděče AT91Bootstrap, který provede základní inicializaci mikroprocesoru SAMA5D31 včetně inicializace řadiče SDRAM.
Uspěli jsme, můžeme si vybarvit modré políčko. Modul je funkční a komunikuje s námi po sériové lince.